Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet.

Kultur, oppvekst og aktivitetLenke til enhet skoleLenke til enhet barnehageKultur, aktivitet og mestringBarnevern, bolig og inkluderingEnhet NAV

 

Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbel

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Moss rådhus,
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no