Moss kommune

Enhet sykehjem og omsorgsboliger

Klikk på bildet for å lese mer om de ulike avdelingene i enhet sykehjem og omsorgsboliger.

Enhet sykehjem og omsorgsboligerEkholt og Melløs sykehjemLenke til artikkel om Melløs sykehjemLenke til artikkel om Ekholt sykehjemLenke til artikkel om Orkerød sykehjemLenke til artikkel om Orkerød sykehjemLenke til artikkel om omsorgsboliger NordLenke til artikkel om Skoggata omsorgsboligLenke til artikkel om Eddaveien omsorgsboligLenke til artikkel om Rosnes omsorgsboligLenke til artikkel om avdeling aktivitetssenterLenke til artikkel om omsorgsboliger SydLenke til artikkel om Melløs omsorgsboligLenke til artikkel om Eskelundstunet omsorgsboligLenke til artikkel om Ekholt omsorgsboligLenke til artikkel om avdeling mat og service