Moss kommune

Virksomhet Peer Gynt helsehus

Virksomhet Peer Gynt helsehus har heldøgns omsorgsplasser bestående av rehabiliteringsplasser, plasser for lindrende behandling og ordinære korttidsplasser. 

Kontaktinformasjon

Peer Gyntsvei 86
1535 Moss

Sentralbord: 477 80 759

Kommunetorget: 69 24 80 00

Virksomhet Peer Gynt helsehus er organisert under Enhet Helsehus sammen med Virksomhet læring og mestring og Virksomhet interkommunal legevakt. Virksomheten ble opprettet i 2012 og ligger ved siden av Sykehuset Østfold Moss. Helsehuset består av 53 korttidsplasser og er ansvarlig for sykehjemslegene i Moss kommune.

Avdelingene i virksomheten tar imot et bredt spekter pasienter og består av 10 KAD-plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 30 korttidsplasser, 8 rehabiliteringsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.

 

Mari Kaurin, virksomhetsleder 

 

 Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder Mari Kaurin
Telefon: 404 33 361
Epost: mari.kaurin@moss.kommune.no

 

Kommunetorget: 69 24 80 00

 

 

 

Kontaktinfo til virksomhetene og avdelingene i Helse- og mestring