Moss kommune

Avdeling Spesialiserte team

Avdeling spesialiserte team består av ulike spesialiserte tjenester. Felles for tjenestene er at de er lavterskeltilbud og dekker hele Moss kommune. Tjenestene bidrar med praktisk utførelse og bistår med råd og veiledning til helsepersonell og den øvrige befolkningen. Avdelingen sitter samlet på Bredsand. 

Kontaktinformasjon

Larkollveien 7
1570 Dilling

Rehabilitering i hjemmet 459 70 485
Rask psykisk helse 489 97 058
Frisklivssentralen 940 19 207
Hukommelsesteam 481 83 787404 31 856
Kreftkoordinatorer:
950 78 324 / 404 33 371 / 982 98 690

Spesialiserte team