Avdeling Sørtun avlastning

Sørtun avlastning gir avlastningstilbud til barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.

Kontaktinformasjon

Skogbrynet 41
1513 Moss

Telefon: 458 78 438

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. Formålet er å avlaste den som gir omsorg, gi mulighet for å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning skal gi pårørende nødvendig fritid og ferie.

Sørtun avlastning ligger på Jeløya i Moss, med egen hage og flotte områder for aktivitet i nærheten. Alle brukere får enerom når de er på Sørtun avlastning. Det finnes lekerom/hobbyrom på huset. Det er eget internett til brukere og mulighet for å disponere IPAD, Touch & play, Tv med playstation. Vi benytter hage og nærområder for aktiviteter og har 2 biler som gjør det mulig å oppsøke andre steder.

Kompetansen på Sørtun avlastning er tverrfaglig sammensatt, med vernepleiere, sykepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere og pleiemedarbeidere, mange med lang erfaring.

Ansatte jobber turnus dag, kveld og natt.

Avlastning kan gis døgnbasert og timesbasert. Tjenesten er gratis.
Kontakt oss for mer informasjon: 924 39 136

Det søkes om avlastning til Helse- og Omsorgsforvaltningen.