Avdeling ergoterapi og fysioterapi

Avdeling består av ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten.

Tjenestene ytes i hjemmet, i nærmiljøet eller ved en korttids- eller langtidsavdeling, avhengig av behov og situasjon.

Kontaktinformasjon

Ergoterapi 474 71 597 

Fysioterapi 992 04 236

Kommunens ergoterapeuter tilbyr funksjons- og aktivitetsvurdering, og formidler hjelpemidler ved kortvarige og langvarige behov. De bistår også med søknader til NAV og opplæring av hjelpemidlene. Ergoterapitjenesten hjelper til med tilrettelegging av bolig og utprøving av hjelpemidler. Tjenesten er viktig for å bistå innbyggerne i deres ønske om selvstendighet og å kunne bo hjemme lengst mulig.

Har du behov for hjelpemidler kan du lese denne artikkelen

Kommunens fysioterapeuter kan medvirke til økt livskvalitet og mestring i alle livsfaser og arenaer. Dette gjøres i samarbeid med pasient/bruker ved forebygging, motivering, helsefremming, trening og tilrettelegging.

Kommunefysioterapi er et tilbud for deg som ikke kan benytte fysikalsk institutt.  Du kan bli henvist via fastlege, sykehus, hjemmesykepleie, sykehjem eller annet helsepersonell.

Har du behov for rehabilitering og opptrening kan du lese denne artikkelen