Moss kommune

Virksomhet Læring og mestring

Virksomhet læring og mestring består av Avdeling ergoterapi og fysioterapi, Sørtun avlastning og Avdeling spesialiserte team, herunder Rehabilitering i hjemmet, kreftkoordinatorer, Hukommelsesteam, Frisklivssentral og Rask psykisk helsehjelp.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse for virksomhetens ledelse
Larkollveien 7
1570 Dilling

Telefon: 913 84 902
Epost: ine.heiberg@moss.kommune.no

Kommunetorget: 69 24 80 00

Virksomhetsleder Ine Heiberg
Telefon: 913 84 902
Epost: ine.heiberg@moss.kommune.no