Enhet helsehus

Enhet helsehus er kommunens kompetansesenter hvor kommunen har samlokalisert sine spesialiserte helsetjenester.

enhet helsehusLenke til artikkel om Virksomhet Peer Gynt helsehusLenke til artikkel om Virksomhet Peer Gynt helsehuslenke til artikkel om virksomhet læring og mestringlenke til artikkel om avdeling ergoterapi og fysioterapiLenke til artikkel om avdeling Spesialiserte teamLenke til artikkel om Sørtun avlastninglenke til artikkel om Moss interkommunale legevakt

Enheten skal dekke behov innen områdene som befinner seg mellom tradisjonell primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Denne funksjonen innebærer at enheten har kompetanse til å behandle pasienter på et allmennmedisinsk nivå, i både forebyggende, akutt og palliativ fase.

Spesialfunksjoner med små fagmiljøer og som leverer tjenester på tvers av enhetene i helse og mestring, er samlet for å sikre nødvendig samhandling. Dette er ulike ambulante tjenester med fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialsykepleiere med videreutdannelse innenfor kreftomsorg, palliasjon, rehabilitering, geriatri og demens.


Beate Kristiansen, enhetsleder Moss avis  Kontaktinformasjon

Enhetsleder Beate Korslund Kristiansen
Telefon: 901 67 472
Epost: beate.kristiansen@moss.kommune.no

 

Kommunetorget: 69 24 80 00

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på bildet for å lese mer om de ulike avdelingene i enhet Helsehus