Moss kommune

Moss kommunale pensjonskasse

Regjeringen har etter drøfting med organisasjonene gjennomført årets trygdeoppgjør.

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon.