Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør Hans Reidar Ness

 

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse:
Moss rådhus,
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no

Direktør stab organisasjon Are Hammervold Solvang

 

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse:
Moss rådhus,
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no

 Direktør stab innovasjon Odd Ruud

 

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Kirkegata 14A, 1501 Moss
post@moss.kommune.no

 

Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbel

 

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Moss rådhus,
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no

Direktør for helse og mestring Eli Thomassen

 

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Larkollveien 9, 1570 Dilling
post@moss.kommune.no

Direktør for plan, miljø og teknikk Torunn Årset

 

Ingeborg Thorsland

Besøkadresse
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no