Passordbytte

Velkommen til selvhjelpsportalen for passordbytte, du vil nå få muligheten til å bytte ditt passord. Ved bytte av passord, vennligst følg disse retningslinjene:

 • Velg deg et sterkt passord som er vanskelig å gjette.
 • Bruk gjerne setninger med mellomrom og andre spesialtegn
 • Skriv gjerne ned passordet, men oppbevar passordet på et trygt sted. (Ikke under tastaturet)
 • Ikke del passordet ditt med andre
 • Se råd for opprettelse av passord
 • Når du bytter passord vil følgende være krav for til passordfraser i Moss kommune:
  o   Passordfrasen skal være minimum 15 tegn og inkludere 
  o    små bokstaver (a-å)
  o    minimum én stor bokstav (A-Å)
  o    minimum ett tall (0-9)
  o    minimum ett spesialtegn (@ £ $ % & ( ) § osv.)
  o    Passordfrasen kan være en setning bestående av flere ord, og ordmellomrom er tillatt.
  De 10 siste passordfrasene kan ikke benyttes.
 • Endre passord