Moss kommune

Dokumentforvaltning

Dokumentforvaltning har det overordnede ansvaret for alle kommunens arkiver. Arkivene går tilbake til 1720 og omfatter både Moss by, tidligere Jeløy kommune. Arkivmaterialet er i hovedsak fra formannskapsloven ble innført i 1837. Etter kommunesammenslåing 1.1.2020 er også Rygge kommunes arkiver en del av dokumentforvaltningens ansvar. Vår hovedoppgave er arkiv- og dokumenthåndtering for kommunen i henhold til lov og forskrifter.

Vi jobber med eldre papirarkiver, fullelektroniske arkiver, digitalisering og utviklingsarbeid. I tillegg er rådgivning og opplæring i arkiv- og dokumenthåndtering for kommunens ansatte et viktig satsningsområde. Dokumentforvaltning har ansvar for publisering av postliste på kommunens hjemmesider. Bistand i forbindelse med innsynsbegjæringer er også en viktig del av vårt arbeid.

Moss kommune er medlem av stiftelsen Østfold interkommunalt arkivselskap IKA Østfold. IKA Østfold er arkivdepot for eldre og avsluttede arkiver. Moss kommune er i gang med å avlevere sine avsluttede arkiver til IKA Østfold.
Henvendelser om det avleverte materialet må derfor rettes IKA Østfold
Her kan du se oversikt over det avleverte arkivmaterialet.

Ønsker du innsyn i våre arkiver?

Offentlighetsloven (Offentleglova) inneholder bestemmelser om retten til å få innsyn i offentlige dokumenter. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende register.

Innsynsbegjæringer sendes til kommunens offisielle e-postadresse post@moss.kommune.no. I mailen angir du hvilken sak og dokumenter du ønsker innsyn i. Du kan også se inngående og utgående post i fulltekst ett år tilbake i tid via våre postlister. Her kan du søke i postlister. Hvis dokumentene i postlisten ikke er publisert i fulltekst kan de be om innsyn direkte fra postlisten ved å klikke på knappen som heter be om innsyn. Merk at en del av materialet er taushetsbelagt etter Offentleglova.

Her kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til offentlighet:
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
Rettleiar til offentleglova