Stab samfunn og strategi

Vi jobber med å legge inn mer informasjon om de ulike avdelingene for stab samfunn og strategi. Foreløpig kan du lese om avdeling for dokumentasjon og informasjonsforvaltning

beskrivelse av dokumentasjonsforvaltningen i kommunen

Stabssjef samfunn og strategi og assisterende rådmann Ivar Nævra

Klikk for stort bilde Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Moss rådhus,
Kirkegata 15, 1501 Moss
post@moss.kommune.no