Kommunalområdet oppvekst og utdanning

organisasjonskart for enhet barn, unge og familieorganisasjonskart for enhet barnehageorganisasjonskart for enhet skoleInformasjon om enheten

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning Johanna Lervik

Klikk for stort bilde Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Kirkegata 14, 1501 Moss
post@moss.kommune.no