Bli kjent med organisasjonen

Dette er et interaktivt kart. Dobbeltklikk på kartet for å lese mer om de ulike avdelingene.

lenke til org. kart for oppvekst og utdanningLenke til org. kart for kultur, aktivitet og inkluderingLenke til  org. kart for helse og mestringLenke til org. kart for kommunalområde plan, miljø og teknikkLenke til kommunedirektørens ledergruppeLenke til stab organisasjonLenke til stab innovasjon