Bli kjent med organisasjonen

Dette er et interaktivt kart. Dobbeltklikk på kartet for å lese mer om de ulike avdelingene.

se hvem som inngår i rådmannens ledergruppenkart over stab organisasjonkart over stab samfunn og strategikart for stab innovasjonKart for kommunalområdet oppvekst og utdanningOrganisasjonskart for kommunalområde kultur, aktivitet og inkluderinghjemmeside til kommunalområde helse og mestringinformasjonssiden for kommunalområde plan, miljø og teknikk