Spesialpedagogikk for voksne

Spesialpedagogisk opplæring for voksne blir gitt etter individuelt vedtak.
Vedtaket fattes etter søknad til Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Denne retten gjelder også for voksne som har særlige behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.
Jf. Opplæringslova § 4A-2 om rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til søkeren. Vurderingen skal vise om søkeren har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør tilbys. Jf. Opplæringslova § 5-3 om sakkundig vurdering.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30