Norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver

Norskprøvene (NP2 og NP3) er erstattet av nye digitale prøver der kandidatene må velge hvilken prøve de vil melde seg opp til. Prøvene skal måle kandidatens ferdigheter ut fra fastlagte kriterier.

Vi gjennomfører også samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver.

Norskprøver
Prøvene skal måle kandidatens ferdigheter ut fra nivåene som er bestemt i rammeverket. Kandidater melder seg opp til enten en A1-A2,  A2-B1, B1-B2 -prøve. Prøvene består av en muntlig prøve og en skriftlige digital prøve. den skriftlige digitale prøven består av 3 delprøver - lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling.

Du kan velge om du vil melde deg opp til hele prøven, både muntlig og skriftlig del med de forskjellige delprøvene.

Du kan velge å ta én eller to av delprøvene på nytt, hvis du ikke ble fornøyd med resultatet du fikk. Hvis du ønsker å ta en delprøve velger du prøvedato og så velger du bort den delen du ikke ønsker å ta. Påmeldingen er bindende.

Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver

Disse prøvene er digitale (gjennomføres på pc). Det blir satt opp prøvedatoer ca. 1 tirsdag pr. måned. Påmeldingen er bindende.

Betaling

Du betaler for prøven med bankkort (debet, ikke kredittkort) på prøvedagen. Hvis du har rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap så er første norskprøve/samfunnskunnskapsprøve gratis. Hvis du vil ta prøven en gang til for å forbedre resultatene dine må du betale. 

Prøve

Pris

Skriftlig norskprøve

900,- (300,- pr. delprøve)

Muntlig norskprøve

900,-

Statsborgerprøve

950,-

Samfunnskunnskapsprøve

950,-


Prøvene er laget av Kompetanse Norge og du kan finne mer informasjon om og materiell som du kan øve på på deres nettsider https://www.kompetansenorge.no/.

Hjelp til påmelding
For hjelp til påmelding kan du ta kontakt med Moss Voks på telefon 99 09 13 00.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30