Norskprøver

Norskprøvene (NP2 og NP3) er erstattet av nye digitale prøver der kandidatene må velge hvilken prøve de vil melde seg opp til. Prøvene skal måle kandidatens ferdigheter ut fra fastlagte kriterier.

Valg av prøve
Prøvene skal måle kandidatens ferdigheter ut fra nivåene som er bestemt i rammeverket. Kandidater melder seg opp til enten en A1-A2,  A2-B1, B1-B2 -prøve.

Delprøve

Første gangen du melder deg opp til skriftlig prøve, må du melde deg opp til alle tre delprøvene og ta hele prøven. Neste gang kan du velge å ta én eller to av delprøvene på nytt, hvis du ikke ble fornøyd med resultatet du fikk.

Hvis du ønsker å ta en delprøve velger du prøvedato og så velger du bort den delen du ikke ønsker å ta.

Betaling
Prøven koster 600 kr  for en muntlig norskprøve, og 900 kr for skriftlig norskprøve (inkluderer utprøving i lytte-, lese- og skriftlige ferdigheter). Det er samme pris for alle norskprøvene (det vil si både for A1-A2, A2-B1 og B1-B2 prøven). Påmeldingen er bindende.

Ønsker du å ta kun en delprøve på nytt er prisen kr. 300, for to delprøver er det 600, ønsker du å ta hele prøven er prisen kr. 900.


 

Hjelp til påmelding
For hjelp til påmelding kan du ta kontakt med Moss Voks på telefon 99 09 13 00.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30