Norskopplæring

Undervisningstider skoleåret 2018-2019
 
Formiddag Ettermiddag Kveld
mandag til fredag mandag til fredag mandag og onsdag
08.15-11.30 12.15-15.30 18.00-20.30

Undervisningen følger skoleåret

Rett og plikt til norskopplæring

Oppholdsgrunnlaget etter utlendingsloven er utgangspunktet for om den enkelte har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kap. 4.

 

Personkrets

rett

plikt

gratis

Antall timer

Personer som har fått asyl, personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente med disse gruppene og personer med kollektiv beskyttelse. Alder 16-55 år

 ja

 ja

 ja

600 timer( 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap). Ved behov opp til 2400 norsktimer i tillegg.

For de som har fått oppholdstillatelse i perioden 01.10.2005 til 01.01.2012  er omfanget 300 timer. ( 250 norsk + 50 samfunnskunnskap) Ved behov opp til 2700 norsktimer i tillegg.

For arbeidsinnvandrere gjelder 300 timer

(250 norsk + 50 samfunnskunnskap.) også for opphold etter 01.01.2012

Familiegjenforente med norske og nordiske borgere bosatt i Norge 16-55

 ja

 ja

 ja

Personer i gruppe 1 eller 2 i alderen 55-67 år

 ja

 nei

 ja

Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA- regelverket 16-55 år

 nei

 ja

 nei

Arbeidsinnvandrere innenfor EØS/EFTA-regelverket har ikke rett og plikt til norskopplæring.

  • 300/600 obligatoriske timer må gjennomføres innen 3 år. Hvis 3-års fristen ikke overholdes, må timene betales.
  • Hvis det er behov for det, kan det søkes om opplæring utover 300/600 timer etter individuell søknad og vurdering.
  • Personer som har  rett til behovsprøvd norskopplæring  må gjennomføre disse i løpet av fem år fra vedtak om opphold.
  • Lovpålagt norskopplæring må være gjennomført før det søkes om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap
  • Obligatorisk avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap for de som har fått  vedtak etter 15.09.13.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30