Logoped for voksne

Hvert år blir flere personer rammet av afasi; språkvansker etter ervervet hjerneskade. Ifølge Opplæringsloven har afasirammede rett til spesialundervisning. I Moss er det logopeden tilknyttet Moss Voks som tilbyr spesialundervisning for afasirammede voksne.

Logopedisk undervisning bør starte så tidlig som mulig etter en skade. Bedring kan skje spontant, men den afasirammede vil ofte ha behov for et strukturert og individuelt tilpasset opplegg med språkrehabilitering.
Du kan bli henvist til logopedisk undervisning fra sykehus eller rehabiliteringssentre. Men du kan også selv kontakte vår logoped direkte ved å ringe Moss Voks tlf. 99 09 13 00.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30