Introduksjonsprogram flyktninger

Moss kommune tilbyr introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere på bakgrunn av Introduksjonsloven.

Introduksjonsloven gir nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram.

Publisert av Ina Linnea Bakkeslett-Lundeby. Sist endret 28.08.2015

Mål for programmet:
Nyankomne flyktninger skal få mulighet til å delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet, og at de skal bli økonomisk selvhjulpne.

Tidsramme:
Programmet er helårlig og på full tid. Det varer inntil 2 år.

Innhold:
Norskopplæring og samfunnskunnskap

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Språk- og arbeidspraksis vil ofte være en del av kvalifiseringen.

De som omfattes av loven:

 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor

De viktigste elementene i programmet:

 • Kartlegging av deltakerens bakgrunn
 • Individuelle planer: Flyktningtjenesten Moss Voks utarbeider en individuell plan på bakgrunn av en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn, kompetanse og ønsker for framtiden. Planen utarbeides i samråd med deltakeren og er gjensidig forpliktende mellom kommune og deltaker.
 • Programoppfølging - tett oppfølging av den enkelte
 • Heldags og helårsprogram - vanlig arbeidsuke
 • Økonomisk ytelse knyttet til deltakelse. Ugyldig fravær gir trekk i stønaden.
 • Norsk med samfunnskunnskap
 • Kursbevis/attest

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 990 91 300
08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00
Org.nr.: 979 170 270
Åpningstid: 08:00 - 15:30