Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering skal avklare om en person har kompetanse på linje med grunnskolen i Norge. Dersom du har rett til grunnskoleopplæring for voksne har du også rett til å bli realkompetansevurdert i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Retten til  realkompetansevurdering ses i sammenheng med den voksnes rett til rådgiving opg kartlegging av behov for opplæring (Ref. Opplæringslova § 4A-8 Rådgiving).

Gjennomføring:

Søknad om realkompetansevurdering

 • Søkeren kan selv henvende seg til kommunen og be om realkompetansevurdering.

 • Ofte kan en søknad om realkompetansevurdering komme som en bestilling fra Østfold fylkeskommune etter av man har søkt om videregående skole og det mangler dokumentasjon på kompetanse på grunnskolenivå.

Kartleggingssamtale og veiledning med rådgiver/avdelingsleder

 • Informasjon om ordningen med realkompetansevurdering.

 • Kartlegge skole- og arbeidserfaring.

 • Kartlegge formell, ikke-formell og uformell kompetanse i fagene.

 • Avklare søkers mål med realkompetansevurderingen.

 • Informasjon om mulighetene etter evt. godkjent realkompetansevurdering.

 • Dersom det er grunnlag for gjennomføring av realkompetansevurdering avtaler rådgiver/avdelingsleder med faglærere om gjennomføring av selve realkompetansevurderingen.

Vurdering av søkers kompetanse

 • Faglærere avtaler med søker om gjennomføringen av vurdering.

 • Vurderingen gjennomføres muntlig og/eller skriftlig.

 • Tidsbruk er ca. 1-3 timer pr. fag.

Dokumentasjon

 • Faglærere skriver rapport med oppsummering fra realkompetansevurderingen.

 • Det gjøres enkeltvedtak og produseres kompetansebevis.

 • Rådgiver/avdelingsleder veileder kandidaten videre dersom realkompetansevurderingen ikke blir bestått.

 

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30