Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser er et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Undervisningen foregår på Malakoff videregående skole. Tilbudet retter seg mot aldersgruppen 16 til 20 år.

Kombinasjonsklassene er et 2-årig prøveprosjekt mellom Moss kommune/Moss Voks og Østfold fylkeskommune/Malakoff videregående skole.

Opplæring i kombinasjonsklasser

Elever mellom 16 – 20 år, som har bodd kort tid i Norge kan få mer grunnskoleopplæring på utvalgte videregående skoler i enkelte fag. 

Kjennetegn på opplæringen 

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner
 • Kunnskapsløftets læreplaner fra ungdomstrinnet etter 10 årstrinn ev også Læreplan i grunnleggende norsk. 
 • Deltagerne vil kunne ta enkeltfag på videregående nivå, f.eks. morsmålseksamen (privatist)
 • Tilbudet kan gis inntil to år avhengig av den enkelte deltagers behov for opplæring 
 • Deltagerne bruker ikke av retten til videregående opplæring 
 • Deltagerne skal inkluderes og integreres i skolemiljøet 

 Formål med opplæringstilbudet

 • Deltageren har behov for mer grunnskoleopplæring for å øke hans/hennes mulighet til å fullføre videregående opplæring
 • Tilpasset læringsmiljø sammen med ungdommer i samme alder 
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen med mål om bedre sammenheng i opplæringen

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg.

Målgruppe

Kombinasjonstilbudet retter seg mot følgende målgrupper i alderen 16 – 20 år:

 • Elever med grunnskoleeksamen fra hjemlandet, som nylig har kommet til Norge.
 • Elever over 16 år som ikke har grunnskolepapirer verken fra hjemlandet eller fra Norge.
 • Elever som har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge etter § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, men som har kort botid og med lav måloppnåelse i fagene.

I særskilte tilfeller kan det åpnes for inntak av elever over 20 år. Dette gjøres etter individuelle vurderinger.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30