Grunnskole for voksne

Etter Opplæringslovens § 4A-1 kan voksne få gratis undervisning som fører fram mot grunnskoleeksamen. Tilbudet er for minoritetsspråklige og etnisk norske voksne over 16 år som helt eller delvis mangler grunnskoleeksamen.

Grunnskoletilbud ved Moss Voks

I henhold til Opplæringsloven § 4A-1 har følgende grupper rett til grunnskoleopplæring:

- Voksne som ikke har fullført grunnskolen.
- Voksne som formelt har fullført, men som trenger mer grunnskoleopplæring.
- Utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse med behov for grunnskoleopplæring.


Kriterier og vilkår:
Du må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen ( og som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Opplæringen skal som hovedregel omfatte de fagene som voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Opplæringen skal være tilpasset den voksnes situasjon.


Opplæringen foregår intensivt over ett til to skoleår med 28 undervisningstimer pr. uke.

Fagene det undervises i er:
 * Norsk
 * Engelsk
 * Matematikk
 * Naturfag
 * Samfunnsfag

Det gis standpunktkarakter i alle fag og skoleåret avsluttes med ordinær skriftlig og muntlig eksamen. Skolen utsteder vitnemål for grunnskolen.

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Skoleåret 2018/2019

Grunnskole for voksne  følger skoleåret med undervisning hver dag fra kl. 8.15 - 14.00.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30