Flyktningetjeneste

Moss kommunes flyktningetjeneste er en del av tjenestetilbudet ved Moss Voks.

Flyktningetjenesten har som hovedoppgave å bosette, kvalifisere og integrere flyktninger etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er bystyret som til enhver tid vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes i Moss kommune. Flyktningetjenesten skal bistå flyktningene de første 5 årene de er bosatt i kommunen. Flyktningetjenesten er hovedansvarlig for kommunenes Introduksjonsprogram for flyktninger, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes/studie - og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet. Programrådgiver i flyktningetjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram.

Utleie av boliger til flyktninger

Flyktninger bosettes i boliger på det private og kommunale boligmarkedet. Flyktningetjenesten er derfor stadig på jakt etter hus og leiligheter til flyktninger som til enhver tid skal bosettes i kommunen. Dersom du har en bolig å leie ut, ta gjerne kontakt med flyktningetjenesten for mer informasjon.

Flyktningetjenestens ansvarsområde:

  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
  • Bosetting av nyankomne innvandrere
  • Råd og veiledning av bosatte i de første fem årene i kommunen
  • Kontakt med UDI, IMDI og mottak
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30