Enslige mindreårige flykninger

Klikk for stort bilde

Botiltak for enslige mindreårige:

Avdeling botiltak er en del av tjenestetilbudet ved Moss Voks, og har i samarbeid med barneverntjenesten ansvaret for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.

Avdelingen er ansvarlig for tre døgnbemannede botiltak.  I botiltak er ungdommene i alderen 13 til 17 år ved innflytting, og har vedtak på oppfølging frem til de fyller 20 år.

I hvert av bofellesskapene bor det 4 ungdommer. I tillegg bor noen av de eldste i hybler med oppfølging fra bofellesskapene.  Målsetting for arbeidet med ungdommene er å gi ungdommene tilpasset god omsorg, med oppmerksomhet på å bli i stand til å leve et selvstendig liv og være økonomisk selvhjulpen etter utflytting fra botiltaket. Dette innebærer tett oppfølging rundt skolearbeid og kvalifisering for arbeidsliv.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30