Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter

Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter, Moss Voks, holder til i Allaktivitetshuset på Skarmyra, Skolegata 2. Resepsjon er i 2. etasje.

Moss Voks har opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i tillegg til grunnskoleopplæring, spesialundervisning og logopedisk hjelp for voksne.

Ved Moss Voks finnes også kommunens flyktningtjeneste og tolketjeneste.

Skolestart 2019/2020

Her er oversikt over oppmøte og skoledagen for deltakere i voksenopplæringen. Voksenopplæringen vil i år også være 2-delt, men annerledes enn tidligere. Vi gjennomfører ordinær norskopplæring for elever som har dokumentasjon på tidligere  skolegang både dagtid og kveldstid, mens det på dagtid vil være norskopplæring kombinert med grunnskoleopplæring i alle fag (FVO-modulplaner). Merk derfor at det i år er det store endringer i skoledagen for de fleste av deltakerne.

Første skoledag for undervisning på dagtid er mandag 19. august 2019.

  • Norskopplæring kl. 8.15-11.30 + introduksjonstid (til 14.00).
  • Norskopplæring med grunnskoleopplæring for voksne (FVO-modulplaner) kl. 8.15-14.00.

Første skoledag for norskundervisning på kveldstid 26.august 2019.

  • Norskundervisning kl.18.00-20.30.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss VOKS
Skolegata 2
Postboks 175
1534 Moss
Telefon : 990 91 300

08.00 – 15.30 (telefonen er betjent til kl.15.45) Sommertid i perioden 15/5 – 15/9 : 08.00 – 15.00

Moss Voks

 

Org.nr.: 979170270
Åpningstid: 08:00 - 15:30