Skoleskyss

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Les mer på Østfold kollektivtransports nettsider

Hvis du har behov for busstransport til og fra skolen, er det ikke nødvendig å søke om dette.

Østfold fylkeskommune bruker et eget skoleskyssprogram som automatisk beregner avstanden fra hjem til skole for alle elever i grunnskolen, og utsteder skolekort til alle som har over 4 kilometer. For 1. klassinger er avstanden 2 km.

Ved spesielle behov kan du søke om unntak. Du må da ta kontakt med skolen

Opplæringslovens kap. 7 sier at du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 4 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. For 1.klassinger er avstanden 2 km.
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand.
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode.
  • du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av minsteavstand.

Østfold kollektivtrafikk tilbyr deg skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start– og sluttider. Du må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass. Du får også skyss til og fra skolefritidsordningen dersom kommunen har betalt for dette.
Elev/foresatte må søke spesielt til fylkeskommunen for elever som har behov for tilrettelagt skoleskyss.

Les mer informasjon om dette på Østfold kollektivtransports nettsider

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476