SFO i Moss kommune

Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud for skolebarn i Moss. Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til hvile, mat og frilek. Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.

Det er skolefritidstilbud ved alle barneskolene i Moss kommune. Antall plasser styres av innmeldte behov ved søknadsfristens utløp.

Det kan søkes om følgende typer plass: Heltid - 5 dager i uka. Deltid - 4 dager, 3 dager eller 2 dager.

Søknadsskjema er elektronisk ved pålogging i Visma - se lenke på høyre side.

Søknad om plass rettes til den enkelte skole på fastsatt skjema. Det er den enkelte skole ved rektor som i samarbeid med SFO-leder foretar opptaket. Kommunalsjefen for kultur og oppvekst er klageinstans dersom søknad blir avslått på grunn av manglende kapasitet eller andre årsaker.

Plassen må sies opp skriftlig med 1 måneds varsel. Oppsigelsen sendes til skolen. Dette kan også gjøres i foresattportalen til Visma. Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av SFO-året. SFO-plass må sies opp skriftlig senest 1. april. Det gjøres unntak ved flytting ut av kommunen.

Dersom man ønsker å ta barnet ut av skolefritidsordningen eller redusere plass-størrelse i perioden 1. mai til 14. august, må man betale samme månedsbeløp som før oppsigelsen.

Tilbudet er tilpasset elever opp til et utviklingsnivå som tilsvarer småskoletrinn.

Les mer om mulighet for gratis SFO-plass ved kommunale skoler

Det er 11 betalingsterminer pr år. Søskenmoderasjon ytes med 50%. Pris i tabellen under er pris per måned:  

SFO brukerbetaling Det er 11 betalingsterminer pr år. Søskenmoderasjon ytes med 50%. Gratis SFO for familier med inntekt under 3G (etter søknad). Pris i tabellen under er pris per mnd:
SFO brukerbetaling
Brukerbetaling SFO pr 01.01.2019 inkl leksehjelp Uten leksehjelp matpenger
100% - 5 dager i uken kr 2 760 kr 2 900 kr 200
Deltidsplasser:
80% - 4 dager i uken kr 2 220 kr 2 320 kr 160
60% - 3 dager i uken kr 1 690 kr 1 790 kr 120
40% - 2 dager i uken kr 1 140 kr 1 240 kr 80
Kjøp av ekstradag, pr. dag kr 175 kr 175

 

Utekafe på SFO, Refsnes skole

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for familier med en samlet personinntekt under 3G - kr 290 499,- . 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476