Verket skole

Amfiet på Verket skole - Klikk for stort bildeVerket skole er en 1- 10 skole, som geografisk hører hjemme i nordre bydel, men likevel ikke mer enn en knapp kilometer fra byens sentrum. Dette skoleåret har vi ca. 590 elever og ca. 70 ansatte. Elevene våre kommer fra et variert inntaksområde, og ca. 22 % av våre elever har en fremmedspråklig bakgrunn, med ca. 25 ulike nasjonaliteter representert. Vi ser på skolen vår som et lite mini- FN, med unike muligheter for å skape et menneskelig vidsyn for alle våre elever, og opplever i det daglige at skolen fremstår som en enhet med et stort kulturelt mangfold. For mer informasjon om skoleåret 2018- 2019, se i rubrikken til høyre under "Skoleinfo til foresatte."

 

Klikk på pilene ved overskriften for å få hele teksten.

Skolen er delt inn i tre soner. Lengst sør ligger småskoletrinnet og sfo, som deler lokaler med småskoletrinnet. Vi har i utgangspunktet to paralleller på alle disse trinnene, men første trinn har vi valgt å dele i tre grupper. Lokalene på småskoletrinnet har tradisjonelle klasserom, men har en meget åpen løsning inn mot fellesarealene. Disse fellesarealene er i kontinuerlig bruk til både fellessamlinger, mindre grupper og for samtaler rundt sittegruppene som er plasser rundt i lokalene.

About Verket school

Click the arrows by the title to see the whole text.

Verket school is a 1-10 school, geographically located in the northern part of town, yet not more than one km from the city center. This school year we have about 590 students and about 70 employees. Our pupils come from a diverse intake area, and about 22% of our students have a foreign language background, with about 25 different nationalities represented. We look at our school as a small mini- UN, with unique opportunities to create a human vision for all our students, and experience daily that the school appears as a unit of great cultural diversity.

Verket skole ble innviet i 1998. Den gang var det ren barneskole, men fra 2004 ble skolen gradvis utvidet med et ungdomstrinn. Skolen må derfor kunne sies å være relativt ny, og våre lokaler har en god standard. Skolen disponerer en stor og spennende skoleplass, med eget fjell!

Verket skole har alltid fire søyler, satsningsområder, man hviler driften på. To av søylene vil aldri endres: Vi skal alltid ha et av de såkalte kjernefagene norsk, engelsk eller matematikk som en av pilarene. Videre kommer vi alltid til å ha tilpasset opplæring, TPO, som et tydelig satsningsområde Kravet til individuell tilpasning er like klart i alle fag, noe vi bestreber oss på å ha langt framme i planleggingsprosessene våre.

Verket skole har sfo for våre elever fra 1-4 trinn, samt for elever med ekstra behov på de øvrige trinnene. For tiden har vi ca. 110 barn på sfo. Sfo åpner kl. 7.00 på morgenen, har stengt i undervisningstiden, men åpner på ettermiddagen fram til kl. 16.30.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Verket skole
Osloveien 25
Postmottak: Pb 175, 1501 Moss
Telefon : 69 24 84 40
Faks : 69 24 68 01
Org.nr.: 979 170 238
Åpningstid: 07.00-16.00