Læringsbrett i skolen

Klikk for stort bildeIpad_Ramberg Sveinung Olavesen Høsten 2015 startet vi opp med læringsbrett (iPad) for 1. og 2. trinn. Vi ønsket å øke læringsutbyttet til elevene. Fra våren 2016 fikk alle elevene ved Ramberg skole læringsbrett. Dette brukes både på skolen og hjemme.

- Læringsbrettet bidrar til større aktivitet hos elevene.

- Elevene viser større interesse for å jobbe med skolearbeidet.

- Elevene får større mulighet til å vise hva de kan, ved å kunne  velge hvordan de skal presentere det de har lært.

Alle elevene har hvert sitt læringsbrett. Dette har de med seg hjem og bruker den til lekser og til å kommunisere med læreren. De bruker det i alle fag og i alle sammenhenger hvor det kan gi et større faglig eller sosialt utbytte. Håndskrift skal fortsatt jobbes med, men det meste av tekstproduksjonen foregår på læringsbrettet.

Elevene sier blant annet dette om å jobbe med læringsbrett:

" Lekser har blitt mye morsommere, nå gjør jeg til og med mer enn jeg må".

" Nå klarer jeg å skrive mye mer og det blir alltid fint".

Hva kan du som foresatt gjøre for å hjelpe barnet ditt?

Det er skolen som har ansvaret for opplæringen til elevene. Det du som foresatt kan hjelpe til med er:

- Engasjere deg i ditt barns skolehverdag.

- Stille opp på kursing i skolens regi om du har behov for det.

- Motivere og støtte ved arbeid med lekser.

- Ta kontakt med skolen om det er noe du lurer på.

- Sørge for lading av læringsbrettet.

- Hjelpe barnet ditt til å ta godt vare på skolens utstyr.

- Nettvett må jobbes med både på skolen og hjemme.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ramberg skole
Besøksadresse: Bjerkealleén 34
Postmottak: Pb 175, 1501 Moss
Telefon : 69248244
Org.nr.: 975 267 717
Åpningstid: 08:00 - 16:00