Nøkkeland skole

Nøkkeland skole - Klikk for stort bildeNybygget på Nøkkeland skole

 

 

Nøkkeland skole ligger ved Kambo i nordre bydel. Skolen består av to bygg; et nytt og et eldre. Nybygget stod ferdig høsten 2011, mens det eldre bygget er tidligere Kambo skole. 

Mer om skolen

Nybygget, hvor 7.-10. trinn holder til, er organisert i tre ulike baser. Hver base har tilhørende auditorium og fleksible flerbruksarealer. I tillegg inneholder nybygget flerbrukshall, samlingssal, musikkrom m/ øvingslokaler og romslige kunst- og håndverkarealer. Det eldre bygget, hvor 1.-6. trinn holder til, er et tradisjonelt skolebygg med klasserom.

Elevene ved skolen har flotte uteområder å boltre seg på som kunstgressbane, ballbinge, bordtennisbord og sandvolleyballbane. Nøkkeland skole er en Olweus-skole. Det betyr at vi jobber i henhold til Olweus-programmet når det gjelder et godt læringsmiljø for alle våre elever.

Elevene på Nøkkeland skole kan klatre på innendørs klatrevegg i Nøkkelandshallen. Flere av våre lærere har Brattkurs, som innebærer at de har kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne sikre klatrere inne på en sikker måte. 

Elevene på Nøkkeland har tilgang til et flott bibliotek i skoletiden. Biblioteklokalene er sentralt plassert i nybygget, og er en fin læringsarena som fremmer elevaktive arbeidsformer. 

 

Nøkkeland skole er resertifisert som miljøfyrtårn skole. Elevene våre er aktive deltakere i dette miljøarbeidet, både gjennom opplæring og i det daglige livet ved skolen. Resertifiseringen gjelder frem til høsten 2020. 

Valgfagsgruppa "Teknologi i praksis" (TIP) deltar hvert år i First Legoe League (FLL). FLL er en kunnskapskonkurranse for barn og unge mellom 10 og 16 år.Konkurransen arrangeres for å stimulere interessen for naturfag, matematikk og teknologi (realfag) hos barn og ungdom. 

First Lego League Scandinavia hjemmeside.

Skolefritidsordningen er i første rekke et tilsyns,- omsorgs- og aktivitetstilbud der barna gis mulighet til samvær og lek med andre barn. På SFO er det viktig at barna skal oppleve glede, mestring, vennskap og læring gjennom fri lek og organiserte aktiviteter. SFO-personalet sørger for å sette av tid til lek og bidrar med leker og materiell. Vårt aktivitetstilbud består blant annet av gymsal, skogturer, spillgrupper, formingsaktiviteter og klosse- og legobygging.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nøkkeland skole
Nøkkelandsveien 32
Boks 175,
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 03
Org.nr.: 975 295 958
Åpningstid: 08.00 - 15.00