SFO på Melløs skole

Her på Melløs ønsker vi at SFO skal være et kvalitativt godt tilbud for både barn og foresatte. Gjennom lek og kulturaktiviteter vil vi gjerne gjøre SFO til et sted for opplevelser, erfaringer, utfordringer, selvstendighet og utvikling av sosiale relasjoner og frihet i sosialt samspill i trygge omgivelser.

Med forankring i Moss kommunes rammeplan for SFO skal dette gjenspeiles på følgende målområder:

Fritid, vennskap, lek

Trygghet og omsorg

Kompetanseutvikling

Samarbeid

Vi ønsker at SFO skal oppleves som et trygt sted for alle barn, hvor lek, vennskap og omsorg settes i sentrum. I den grad det er mulig skal barna selv få størst mulig frihet til å velge hva de ønsker å holde på med. Tiden barna tilbringer på SFO er barnas fritid, og vi legger til rette for ulike aktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SFO skal også være et sted hvor barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. "Kafeen" vår på skolekjøkkenet er blant annet en arena hvor vi tilrettelegger for dette ved å skape en god ramme rundet måltidet. Vi mener at et hyggelig og velsmakende måltid med vekt på god bordskikk er med på å utvikle barns sosiale kompetanse.

På SFO legger vi stor vekt på et riktig sammensatt kosthold som tilfredsstiller barnas behov for et sunt mellom- måltid i løpet av dagen. Innenfor fysisk fostring tilrettelegger vi gjennom positive opplevelser og utfordringer ved å fremme motoriske ferdigheter, fysisk styrke og utholdenhet.

Mange barn tilbringer store deler av dagen hos oss. Vi er derfor avhengige av at alle tar hensyn og viser omsorg for hverandre. For oss er det viktig å legge vekt på vanlig akseptert språkbruk og en oppførsel som ikke sjenerer andre.

Åpningstid: Kl. 07.15-16.30

Tlf. SFO: 40039505 (Hovedbase) og 69248283 (SFO 3. og 4. trinn i kjelleren) fra kl. 07.15-08.30 og kl. 13.00/14.00-16.30

Tlf. skolens kontor: 69248284

Vennligst bruk kontorets telefon i tidsrommet kl. 08.30-13.00/14.00

Beskjeder til SFO kan gjerne formidles til oss via SMS-tjenesten Transponder på tlf. 41716680.

Skriv slik: SFO Christian skal gå hjem kl. 15 i dag.

Beskjeder kan også formidles via SMS til avdelingsleder Lillan, tlf.: 48270467, eller i barnas meldebøker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Melløs skole SFO
Roald Amundsensgate 2
Telefon : 69248283
Mobil : 40039505
Beredskap:
48270467
Åpningstid: 07.15 - 16.30