SFO i Moss kommune

Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud for skolebarn i Moss. Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til hvile, mat og frilek. Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.

Det er skolefritidstilbud ved alle barneskolene i Moss kommune. Antall plasser styres av innmeldte behov ved søknadsfristens utløp.

Det kan søkes om følgende typer plass: Heltid - 5 dager i uka. Deltid - 4 dager, 3 dager eller 2 dager.

Søknadsskjema er elektronisk ved pålogging i Visma - se lenke på høyre side.

Søknad om plass rettes til den enkelte skole på fastsatt skjema. Det er den enkelte skole ved rektor som i samarbeid med SFO-leder foretar opptaket. Kommunalsjefen for kultur og oppvekst er klageinstans dersom søknad blir avslått på grunn av manglende kapasitet eller andre årsaker.

Plassen må sies opp skriftlig med 1 måneds varsel. Oppsigelsen sendes til skolen. Dette kan også gjøres i foresattportalen til Visma. Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av SFO-året. SFO-plass må sies opp skriftlig senest 1. april. Det gjøres unntak ved flytting ut av kommunen.

Dersom man ønsker å ta barnet ut av skolefritidsordningen eller redusere plass-størrelse i perioden 1. mai til 14. august, må man betale samme månedsbeløp som før oppsigelsen.

Tilbudet er tilpasset elever opp til et utviklingsnivå som tilsvarer småskoletrinn.

Les mer om mulighet for gratis SFO-plass ved kommunale skoler

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jeløy skole
Fjellveien 1
Postboks 175, 1501 Moss
MOSS
Telefon : +4769248180
Faks : +4769240924
Org.nr.: 974579413