Ansatte Bytårnet skole

Bytårnet skoles ledelse
Stilling Navn Telefon Mobil
Rektor Bodil Orm 69248370 95176393
Avdelingsleder (SFO/1.-4.trinn) Anita Marie Osvik 69248176 92853834
Avdelingsleder(8.trinn/Globus) Rikke Willadssen 69248390 97769895
Avdelingsleder(5.-7.trinn/IT-ansvarlig) Elise Helgesen Aakre 69248278 91788090
Avdelingsleder(9.-10.trinn) Stein-Håkon Thorp 69248171 95174680
Bytårnet skole andre kontaktpersoner
Navn Stilling e-post telefon
Ruth Lillian Woll Saksbehandler E-post 69248170
Marit Larsen Meukel Rådgiver E-post 69248172
Gry de Mik Helsesøster E-post 97014916
Sissel Andreassen SFO kontakt 69248174 46828816
Andre kontaktpersoner med telefon på skolen

 

Ansatte Bytårnet skole

Aakre

Elise

Lærer

eliaak@mosseskolen.no

Abbas

Abdulrahman  

Morsmålslærer - Arabisk

abdulrahman.abbas@moss.kommune.no

Abrahamsen

Annikki S. 

Lærer

annikkisa@mosseskolen.no

Andreassen

Sissel

Fagarbeider - SFO kontakt

Bakke

Kjersti  

Lærer

kjerstiba@mosseskolen.no

Belden

Linda  

Lærer

lindabe@mosseskolen.no

Bertheussen

Elena  

Lærer

elenabe@mosseskolen.no

Blix

Anne  

Lærer

annbli@mosseskolen.no

Clasén

Christian  

Avd.leder 8.trinn/IT

christian.clasen@moss.kommune.no

Dahlin

Gitte  

Lærer

gitteda@mosseskolen.no

Egeh

Ayan  

Morsmålslærer - Somali

ayan.m.egeh@mosseskolen.no

Elden Tone Beate

Lærer

tone.beate.knutsen.elden@mosseskolen.no

Fenre

Torkel  

Fagarbeider

Fjeldbo

Jorun  

Lærer

jorunfj@mosseskolen.no

Fure

Hanne

Lærer

hannefu@mosseskolen.no

Gran

Nils

Lærer

nilshgr@mosseskolen.no

Gran

Kirsti

Lærer

kristikgr@mosseskolen.no

Gundersen

Jon  

Lærer

jongu@mosseskolen.no

Hansen

Linn Therese 

Lærer

linkri1@mosseskolen.no

Hassum-Olsen

Merete  

Lærer

meretehol@mosseskolen.no

Henriksen

Oksana  

Morsmålslærer - Russisk

oksanahe@mosseskolen.no

Hermansen

Yvonne  

Lærer

yvonnehe@mosseskolen.no

Hong

Lin  

Morsmålslærer - Mandarin

lin.hong@mosseskolen.no

Idland

Siw-Anett  

Lærer

siw-anettid@mosseskolen.no

Jacobsen

Grete  

Lærer

greteja@mosseskolen.no

Johannessen

Sussan  

Lærer

sussanjo@mosseskolen.no

Johansen

Paul  

Fagarbeider

pauljo@mosseskolen.no

Johansen

Tordis  

Fagarbeider

Jørstad

Denize  

Morsmålslærer - Portugisisk

denize.galvao.jorstad@mosseskolen.no

Kluczynska

Agnieszka  

Fagarbeider

Kristiansen

Tron  

Lærer

tronkr@mosseskolen.no

Lapsley

Andreas  

Lærer

andreasla@mosseskolen.no

Larsen

Embjørg

Lærer

embjorghla@mosseskolen.no

Le

Quang  

Fagarbeider

Lislerud

Charlotte  

Lærer

chalis@mosseskolen.no

Lunde

Anne Berit 

Fagarbeider

Melheim

Anne  

Lærer

anneme@mosseskolen.no

Melheim

Mona  

Lærer

moname@mosseskolen.no

Meukel

Marit L. 

Lærer/Rådgiver

maritlme@mosseskolen.no

Mohamud

Ayan  

Morsmålslærer - Somali

ayamoh@mosseskolen.no

Munkvold

Heidi

Lærer

heidi.johanne.munkvold@mosseskolen.no

Myckland

Karin

Lærer

karinmy@mosseskolen.no

Nguyen

Vy  

Morsmålslærer - Vietnamesisk

xuan.vy.nguyen@mosseskolen.no

Nguyen

Thi Nghia 

Morsmålslærer - Vietnamesisk

thi.nghia.nguyen@mosseskolen.no

Nærum

Ellen  

Lærer

ellenne@mosseskolen.no

Olsen

Ingun Nedal 

Lærer

ingunnol@mosseskolen.no

Orm

Bodil  

Rektor

bodil.orm@moss.kommune.no

Osvik

Anita

Avd.leder 1.-4.trinn og SFO

anita.marie.osvik@moss.kommune.no

Pedersen

Huma  

Lærer

humape@mosseskolen.no

Perez

Cecilie  

Lærer

ceciliepe@mosseskolen.no

Persson

Helena  

Fagarbeider

Qadeer

Fazal  

Morsmålslærer - Urdu

fazaleqa@mosseskolen.no

Raaen

Ida  

Lærer

idakra@mosseskolen.no

Raja

Ghazala  

Lærer

ghazalara@mosseskolen.no

Ramleth

Jannike Ortell 

Lærer

jannikera@mosseskolen.no

Rogan

Aphinya  

Morsmålslærer - Thai

aphinyaro@mosseskolen.no

Rolandsen

Martin  

Fagarbeider

Saastad

Daniel A. 

Lærer

danielasa@mosseskolen.no

Sadiku

Alketa  

Morsmålslærer - Albansk

alketasa@mosseskolen.no

Salehrad

Ibrahim  

Morsmålslærer - Kurdisk, arabisk, farsi

ibrahimsa@mosseskolen.no

Sandli

Wenche  

Lærer

wenchesa@mosseskolen.no

Seielstad

June  

Fagarbeider

Sekkelsten

Kristin

Lærer

kristinse@mosseskolen.no

Simonsen

Atle  

Lærer

atlsim@mosseskolen.no

Stivang

Heidi

Lærer

heisti@mosseskolen.no

Sunde

Karine  

Lærer

karinelsu@mosseskolen.no

Szpak

Renata  

Morsmålslærer - Polsk

renatasz@mosseskolen.no

Sæter

Elin Solberg 

Lærer

elinsa@mosseskolen.no

Sønnesyn

Gro  

Lærer

groso@mosseskolen.no

Thorp

Stein Haakon 

Avd.leder 9. og 10. trinn

stein.h.thorp@moss.kommune.no

Viniarskiene

Elinga  

Morsmålslærer - Litauisk

elinga.viniarskiene@mosseskolen.no

Willadssen

Rikke  

Avd.leder 5.-7.trinn/Globus

rikke.thorbjornsen.willadssen@moss.kommune.no

Wilskow

Peggy

Lærer

peggywi@mosseskolen.no

Wilskow Johansen

Lise Mette 

Fagarbeider

Woll

Ruth Lillian 

Saksbehandler

ruth.lillian.woll@moss.kommune.no

Wulvig

Nina  

Lærer

ninawu@mosseskolen.no

Yasin

Samina  

Fagarbeider

Øzdemir

Olcay  

Morsmålslærer - Tyrkisk

olcayoz@mosseskolen.no

Fant du det du lette etter?