Vurdering for læring (VFL)

Allerede i 2009 deltok Moss kommune med 3 skoler i prosjektet ”Bedre vurderingspraksis i regi av Utdanningsdirektoratet. I 2010/11 gjennomførte Moss kommune en egen videreutdanning i vurdering med 2-3 deltakere fra alle skoler. Lærerne ble ressurspersoner i arbeidet med etablering av en god vurderingspraksis på den enkelte skole.

Moss kommune deltok i Utdanningsdirektoratets prosjekt Vurdering for læring i skoleåret 2012/13. Kommunen fikk anledning til å ta med alle kommunens skoler i prosjektet. Gjennom prosjektet fikk alle skoler ytterligere kompetanseheving for å bidra til en vurderingspraksis med læring som mål. I gjeldende strategiplan er vurdering for læring fortsatt et sentralt satsningsområde. Moss grunnskole har fra skoleåret 2012/13 engasjert to veiledere som bidrar i arbeidet med vurdering ute på alle skoler. Dette arbeidet pågår fortsatt i 2015/16.

Moss kommunes grunnskoler har gjennom den planmessige satsingen helt fra 2009 kommet godt på vei for å oppfylle målet i Strategiplan 2014-2017: Vurderingspraksisen ved alle skoler skal bidra til å forbedre læringsutbyttet for den enkelte elev.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476