Realfagskommune

Da Utdanningsdirektoratet våren 2015 inviterte kommunene til å søke om å bli realdagskommune, var det naturlig for Moss å søke. Forutsetningen for å bli realfagskommune var at kommunen tar et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barns og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Moss kommune ble som en av 34 kommuner i Norge valgt ut til å være realfagskommune. I Østfold er Moss kommune en av to realfagskommuner.

Som realfagskommune er kommunen en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien for barnehage og grunnopplæring. Strategien har fått navnet «Tett på realfag». Det overordnede målet er å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. Som realfagskommune skal vi utvikle lokale strategier med mål og tiltak for hvordan vi i Moss kan jobbe helhetlig og systematisk med realfag fra barnehage og ut grunnskolen.

I barnehagene dreier dette seg om hvordan vi kan arbeide med fagområdene Natur, miljø, teknikk og Antall, rom og form. I skolen er det områdene matematikk, regning som grunnleggende ferdighet, naturfag og teknologi.

Moss kommune engasjerer veiledere tilknyttet pedagogisk senter både fra barnehage og skole. Veilederne skal sørge for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476