Matematikk og regning i alle fag

Resultatene fra grunnskoleeksamen og på nasjonale prøver for Moss grunnskoles elever har ikke vært tilfredsstillende, men har bedret seg over tid. Moss kommune har helt fra 2006 arbeidet med å utvikle opplæringen i matematikk. Fra 2007 – 2010 deltok kommunen i et større utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, Matematikk i Moss.

Kommunen er av den oppfatning at resultatene for elevene i Moss grunnskole fremdeles ikke er tilfredsstillende. I strategiplan 2010-2013 var matematikk et satsningsområde for mosseskolen, i strategiplan for utvikling av mosseskolen 2014 -18 er matematikk og regning som grunnleggende ferdighet satsningsområde. Som en konsekvens av dette ble det fra skoleåret 2014/15 engasjert tre veiledere med ansvar for å bidra til utvikling av matematikkopplæringen. Veilederne utarbeidet i 2014/15 en helhetlig plan for opplæringen i matematikk.

Kommunen har fra 2014/15 prioritert videreutdanning i matematikk og regning som grunnleggende ferdighet (i alle fag) gjennom det statlige programmet «Kompetanse for kvalitet». I løpet av skoleåret 2014/15 og 2015/16 gjennomfører et stort antall lærere videreutdanning i matematikk og regning som grunnleggende ferdighet.

I 2015 var det naturlig for kommunen å søke om å bli realfagskommune.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476