Anti mobbearbeid - Olweusprogrammet

Moss kommune har vedtatt å ha et felles anti mobbeprogram. Kommunen har valgt Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd, som er et av programmene som har dokumentert effekt.

Våren 2015 ble alle Moss kommunes grunnskoler sertifisert som Olweusskoler. Dette sikrer kvaliteten på det systematiske antimobbearbeidet ved den enkelte skole. Skolene skal gjennom en sertifisering hvert annet år.

Ved hjelp av systematisk bruk av programmet skal alle skolers andel elever som opplever mobbing reduseres.

I Mosseskolen har vi fokus på å skape gode relasjoner mellom elevene, og mellom lærere og elever. Et godt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel og læring for alle elever. God klasseledelse er en viktig faktor i dette arbeidet.

Skolen skal preges av:

  • Trivsel og samarbeid.
  • Godt læringsmiljø for alle – fysisk, faglig og sosialt.
  • Ansvar, respekt og omsorg.

 Utdanningsdirektoratet ?har laget et nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter - nullmobbing.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476