Kvalitet i Mosseskolen

Moss kommune er en aktiv skoleeier som har en vedtatt strategiplan for utvikling av Mosseskolen. Den blir drøftet på skolekonferansen hvert år og vedtatt av bystyret. Denne strategiplan er styrende for hva skolene har som satsningsområder og hva skoleeier har tilsyn med skolene på.

Visjon : Elevene i mosseskolen skal oppnå best mulige resultater ut fra sitt potensiale. Mosseskolen skal være blant de beste i landet til å løfte elevene.   


Moss kommunes kompetanseplan prioriterer satsningsområder i strategiplanen, og vi har pr i dag 41 lærere  på videreutdanning, de fleste i matematikk og regning som grunnleggende ferdighet.

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og å mestre utfordringer sammen med andre.

Skal skolen nå disse målene må det tilrettelegges for bruk av ulike pedagogiske arbeidsmetoder. Metodene må gjenspeile de behov et framtidig arbeidsmarked og samfunnsliv vil ha behov for.

Mosseskolen skal satse på pedagogisk arbeid som gjennom forskning har vist seg å ha effekt på elevens læring. Det er viktig å arbeide med få satsninger som strekker seg over en lang tidsperiode.

Arbeidsmetodene skal medvirke til å fremme et godt læringsmiljø for elevene.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476