Skole

Moss kommune har elleve kommunale grunnskoler, tre 1-10 skoler, seks barneskoler, en ungdomsskole og en skole med tilbud til elever som trenger tilrettelagt spesialpedagogisk i små grupper.

I tillegg har vi en kulturskole som gir et bredt tilbud til elever fra Moss, Rygge og Våler, og Moss Voks som har tilbud til voksne mennesker med behov for norsk- og grunnskoleopplæring, språkpraksis, arbeidstrening, kunnskap om norsk samfunnsliv, lokalmiljø og arbeidsliv.

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker." 

Søknad om elevpermisjon

I mai hvert år arrangerer skolene bli kjent dag med nye elever og deres foresatte. Skolene sender ut egne invitasjoner om dette. Hvis dere ikke har mottatt brev ta kontakt med skolen direkte.

Noen ganger ønsker foresatte og elever tilbud ved en annen skole enn nærskolen. Foresatte må da skrive en søknad som blir behandlet av Kommunalavdeling Kultur og Oppvekst. Søknadsskjema
 

Moss kommune har vedtatt å innføre automatisk SMS-varsling ved fravær fra skolen. Når et fravær registreres vil det automatisk sendes en SMS til foresatte.

Moss kommune følger skolerute vedtatt av fylkeskommunen.

Informasjon om skolenes aktiviteter finner dere i skoleportalen

Skolerute 2019-2020

Moss kommune har et årshjul for overgang barnehage - skole/ SFO. Årshjulet forplikter både barnehagene og skolene til et systematisk og regelmessig samarbeid siste år før skolestart, der hovedmålet er å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag.

Skole, oppvekst og kulturutvalget har fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Moss kommune.

Felles ordensreglement (PDF, 73 kB)

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Les mer på Østfold kollektivtransports nettsider

Alle foreldre/foresatte som henvender seg til skolene skal bli møtt på en profesjonell og respektfull måte.
 
Mange henvendelser er en del av den daglige dialogen og løses på lavest mulig nivå mellom foreldre/foresatte og kontaktlærer.

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Her finner du som er avgangselev i grunnskolen informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944383476