Skole

Moss kommune har elleve kommunale grunnskoler,tre 1-10 skoler, seks barneskoler, en ungdomsskole og en skole med tilbud til elever som trenger tilrettelagt spesialpedagogisk i små grupper.

I tillegg har vi en kulturskole som gir et bredt tilbud til elever fra Moss, Rygge og Våler, og Moss Voks som har tilbud til voksne mennesker med behov for norsk- og grunnskoleopplæring, språkpraksis, arbeidstrening, kunnskap om norsk samfunnsliv, lokalmiljø og arbeidsliv.

Vi vil bare minne om ordensreglementet i Moss kommune hvor det står i punkt 4.13:

Bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr er ikke tillatt i undervisningstiden. Den enkelte skole kan tillate bruk av mobiltelefon eller elektronisk utstyr når opplæringen legger opp til dette.

Dette vil si at alt slikt utstyr skal være avslått i undervisningen og dette gjelder også Smart-klokker.

Tirsdag  16.1. 18 kl. 10.00 vil Moss kommune ha innskriving av elever som skal begynne i 1.trinn høsten 2018. De elevene som er registrert i folkeregisteret pr 1.12.17 og som er født i 2012 ( eller elever som er født i 2011 og som ikke har begynt på skolen), vil få invitasjon direkte fra hjemskolen.
Alle andre må henvende seg til sin nærmeste skole eller direkte til Moss kommune dersom de ikke har mottatt brev fra skolen innen uke 1 i 2018.
 

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Her finner du som er avgangselev i grunnskolen informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Moss kommune har et årshjul for overgang barnehage - skole/ SFO. Årshjulet forplikter både barnehagene og skolene til et systematisk og regelmessig samarbeid siste år før skolestart, der hovedmålet er å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag.

Moss kommune følger skolerute vedtatt av fylkeskommunen.

Det vil være noen avvik i forhold til når planleggingsdagene legges. Mer informasjon om dette i skoleportalen ved den enkelte skole.
Skolerute 2017-2018 (PDF, 286 kB) 
Skolerute 2018-2019 (PDF, 288 kB)

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Les mer på Østfold kollektivtransports nettsider

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker." 

Søknad om elevpermisjon (DOCX, 47 kB)

Kommunalavdeling Kultur og oppvekst har ansvaret for Moss kommunes skole- og barnehagetilbud, samt det overordnede ansvaret for kulturområdet. 

Noen ganger ønsker foresatte og elever tilbud ved en annen skole enn nærskolen. Foresatte må da skrive en søknad som blir behandlet av Kommunalavdeling Kultur og Oppvekst.
 

Skole, oppvekst og kulturutvalget har fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Moss kommune.

Felles ordensreglement (PDF, 73 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944 38 34 76