Tilbud til familier med barn fra 3-12 år

En verktøykasse med noen ord og situasjonsbilder rundt - Klikk for stort bilde

Moss kommune tilbyr foreldrerådgivning. Dette er et gratis lavterskeltilbud til familier med barn mellom 3-12 år.
TIBIR står for "tidlig innsats for barn i risiko" og er et kommunalt program for å hjelpe familier til å få en bedre hverdag.

Tegning av en mann som holder armene rundt en dame - Klikk for stort bildeFar som gir fart til sin datter på husken - Klikk for stort bildeTegning av fire mennesker som holder et ark - Klikk for stort bilde

Bakgrunn for tilbudet
Mange foreldre opplever å streve med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder.
Det er ikke alltid lett å vite hvordan en skal møte barn som opponerer og som kanskje også snakker stygt, truer, slår, sparker eller biter.  Alle barn kan ved ulike anledninger oppføre seg slikt, men hvis slik oppførsel blir et mønster som varer over tid og foreldrene føler seg i villrede, kan de trenge noen å rådføre seg med.

Hva tilbyr vi?
Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe familier gjennom konkret arbeid med blant annet husregler, lekser, søskenrelasjon, gode hverdagslige rutiner og problemløsning knyttet opp mot daglige utfordringer i familien. Sammen jobber vi med å finne alternative måter å møte barnet på, slik at man kan bryte det negative mønsteret som har oppstått og få det bedre sammen som familie.

Foreldrerådgivningen
er et kortidsorientert rådgivningstilbud hvor man møtes en gang i uken, i en periode på 3-7 uker. Tilbudet er for foreldre/ foresatte med barn mellom 3-12 år. Rådgivningen tar sikte på å hjelpe familier på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Foreldrerådgivere finnes på følgende virksomheter:
-  Helsestasjonen
-  Pedagogisk senter
-  Moss Voks

-  Krisesenteret
- Skoler og barnehager

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pedagogisk senter
Kirkegaten 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Kommunenr.: 0104
Åpningstid: 08:00-15:30