PPT Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Far som gir fart til sin datter på husken - Klikk for stort bilde

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans. PPTs arbeid omhandler barn, unge mellom 0 - 16 år og voksne. Tjenesten er gratis og gis til innbyggere i Moss og Våler.

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven (§ 5.) Dette innebærer at tjenesten er tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Skoler og barnehager kan også søke bistand i forhold til systemrettet arbeid for best mulig tilrettelegging av læringstilbud.

Publisert 11.11.2015

PPT samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetninger og behov. Alle som jobber i PPT har taushetsplikt. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kirkegt.14,
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 83 54