PPT Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Far som gir fart til sin datter på husken - Klikk for stort bilde

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans. Tjenesten er gratis og gis til innbyggere i Moss og Våler. PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

 

 

Barnehager og skoler plikter å legge til rette for alle barn og elever innenfor det ordinære tilbudet. Før det henvises til PP-tjenesten skal barnehagen eller skolen prøve ut tilpasninger i det ordinære tilbudet, med mindre behovet for spesialpedagogiske tjenester er helt åpenbart. PP-tjenesten skal samarbeide med barnehager og skoler om tidlig innsats og forebygging. Barnehager og skoler kan søke om veiledning for kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å ivareta barn og elever med særskilte behov.

 

Rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder er hjemlet i barnehageloven § 19 c.

Rett til spesialundervisning er hjemlet i opplæringsloven § 5-1.

Rett til spesialundervisning for voksne er hjemlet i opplæringsloven § 4A-2.

Publisert 11.11.2015

PP-tjenesten skal hjelpe barn og elever med spesialpedagogiske behov, med mål om et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten gir også hjelp til voksne i grunnskoleopplæring.  

PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kirkegt.14,
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 83 54