Utadrettede tjenester

En mann leser fra et ark foran tre andre - Klikk for stort bilde

Utadrettede tjenester er et tilbud primært til elever på barneskoletrinnet.

Teamet kan bistå skoler med veiledning og igangsetting av tiltak rundt elever som av ulike årsaker ikke mestrer hverdagen. Det jobbes etter prinsippet om tidlig intervensjon. Teamet skal hjelpe skolene med å identifisere og håndtere utfordringer som skolene opplever som vanskelig på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

Tiltak som kan tilbys

- Direkte veiledning til lærere og SFO-ansatte

- Etablere hensiktsmessige tiltak for å endre praksis og legge til rette for utvikling

- Kunnskapsformidling til lærere/ansatte i skolen og SFO

- Øke den sosiale kompetansen til skole/SFO 

 

Ansatte, utadrettet avdeling
Ansatte, utadrettet avdeling
Tlf E-post Navn
94130132 e-post Elin Hågensen
91128798 e-post Elisabeth Johannessen
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pedagogisk senter
Kirkegaten 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Kommunenr.: 0104
Åpningstid: 08:00-15:30