Tilbud til barnehagebarn

En dame snakker til en gutt - Klikk for stort bilde

Pedagogisk senter er etablert for å ivareta barn og unge med spesielle behov, både i kommunale og private barnehager. 

Målgruppen er barn som har enkeltvedtak ved sakkyndig vurdering fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) - med nedsatt funksjonsevne og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Spesialpedagoger
Spesialpedagoger utfører arbeidet  direkte med enkeltbarn i barnehage som har vedtak etter lov om barnehager §§ 19a og 19e. De skal også veilede personalet og de foresatte.

Migrasjonspedagoger
Det er tilsatt pedagoger med migrasjonspedagogikk som spesiale. Disse jobber i barnehagene med minoritetsspråklige barn. De jobber også med veiledning til personalet og eventuelt foresatte.

Ressurspersonell barnehage.
Krav til innhold i barnehagene (§2 i Barnehageloven) gjelder for alle barn.
Kommunen tildeler tilskudd til barnehager etter søknad (antall timer med personressurs) og i hovedsak for ett år av gangen. Tildelingen er ikke en tildeling til det enkelte barn (enkeltvedtak), men en ressurs til barnehagen for at barnehagen skal kunne oppfylle intensjonen i §2 i Barnehageloven for alle barn.

Pedagogisk senter har ansatte med lang erfaring på området. Våre ansatte jobber direkte med enkeltbarn og grupper, gir veiledning til personalet i barnehagene slik at de kan fortsette en god utvikling og sørge for at barnet får fullt utbytte av barnehagetilbudet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pedagogisk senter
Kirkegaten 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00
Kommunenr.: 0104
Åpningstid: 08:00-15:30