Ansattoversikt


Interkommunale aktører

Ansatte i avdelingen Interkommunale aktører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
69 26 21 10

Kommunalavdeling oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Kommunalavdeling oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 995 43 610

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk

Ansatte i avdelingen Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 950 84 779

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Bylab

Ansatte i avdelingen Bylab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 950 67 489
Byantikvar 977 23 869
Kommuneplanlegger 959 74 608 959 74 608

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - GEO-data

Ansatte i avdelingen GEO-data
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 69 24 81 43
GIS-ingeniør
Ingeniør 902 46 898
Saksbehandler 979 50 853
Ingeniør
Saksbehandler 69 24 81 30
GIS-Ingeniør

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Miljø-seksjonen

Ansatte i avdelingen Miljø-seksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder 959 17 304 959 17 304
Saksbehandler 951 49 681
Rådgiver 472 53 364 472 53 364
411 77 087
Saksbehandler 476 89 624 476 89 624

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 400 37 447
Saksbehandler 474 75 876
Saksbehandler 474 87 705
Arkitekt 69 24 81 38
474 85 028
Arkitekt 402 27 076 402 27 076
Saksbehandler 459 74 394
Ingeniør 488 85 011 908 72 087
Arkitekt 479 77 158 479 77 158
Ingeniør 69 24 81 39

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - VVA-seksjonen

Ansatte i avdelingen VVA-seksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 951 49 669 951 49 669
Ingeniør 417 58 118 417 58 118
Trafikkbetjent 69 24 80 00
Saksbehandler 951 49 670 951 49 670
Ingeniør 477 74 400
Saksbehandler 482 09 144 482 09 144
Trafikkbetjent
489 51 815 489 51 815
Seksjonsleder 906 47 655 906 47 655
Ingeniør 951 49 671 951 49 671
Ingeniør 481 75 779 481 75 779
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør 920 28 415 920 28 415
Trafikkbetjent 69 24 80 00
404 36 338
Ingeniør

Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 69 24 80 13
69 24 80 00
Virksomhetsleder 952 74 337
Prosjektleder for samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen

Kontaktpersoner - Arkivtjenesten

Ansatte i avdelingen Arkivtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 69 24 80 14 415 15 866

Kontaktpersoner - Kultur tjenesten

Ansatte i avdelingen Kultur tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kulturskolen 909 05 656
Virksomhetsleder 69 24 83 80 951 74 673
Saksbehandler

Kontaktpersoner - Logopeder

Ansatte i avdelingen Logopeder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 488 97 312
Spesialpedagog 479 71 573

Kontaktpersoner - Moss havn kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Moss havn kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 74 608

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter

Ansatte i avdelingen Pedagogisk senter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjåfør 468 25 161
Avdelingsleder, PPT 69 24 83 79 932 10 373
Avdelingsleder skole, UBM, Logopedi 932 69 864
Virksomhetsleder 936 34 057

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter - TIBIR/ PMTO terapeuter og koordinatorer

Ansatte i avdelingen TIBIR/ PMTO terapeuter og koordinatorer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
TIBIR-koordinator og PMTO-terapeut 489 56 491
PMTO-terapeut 489 56 391

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter - Utadrettede tjenester

Ansatte i avdelingen Utadrettede tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
utadrettet avdeling
utadrettet avdeling

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politisk sekretariat 414 56 988
Politisk sekretariat 902 97 010
Politisk sekretariat 489 97 542

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Gruppeledere de politiske partiene i Moss

Ansatte i avdelingen Gruppeledere de politiske partiene i Moss
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder Fremskrittspartiet
Gruppeleder Sosialistisk venstreparti
Gruppeleder Venstre
Gruppeleder Høyre
Gruppeleder Kristelig Folkeparti
Gruppeleder Miljøparti De Grønne
Gruppeleder Arbeiderpartiet
Gruppeleder Rødt

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Ordfører - Varaordfører

Ansatte i avdelingen Varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører

Kontaktpersoner - Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontakttelefon Tjenestekontoret 488 91 756

Moss Kommunale Eiendomsselskap

Ansatte i avdelingen Moss Kommunale Eiendomsselskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 918 60 807
Bygningsinspektør 479 74 617
Økonomiansvarlig 482 82 182
Bygningsinspektør 404 31 037 404 31 037
481 87 777
Vedlikeholdsarbeider 474 53 768
Leder Drift og Vedlikehold 481 85 918
Leder Prosjektavdeling 902 72 191
Bygningsinspektør 951 49 640
Bygningsinspektør 900 86 316
Arkivmedarbeider
Prosjektleder 416 08 330
Prosjektleder 982 49 232
Driftsoperatør 479 78 821
Driftsoperatør 952 49 429
Eiendomsforvalter 954 92 904
Driftsoperatør/Rådhusforvalter 468 62 004
Prosjektleder 917 42 849
Fagansvarlig Teknisk 920 40 998
Daglig Leder 400 33 284
Eiendomsforvalter 977 47 138
Fagansvarlig Kvalitetssikring 928 59 789
Driftsoperatør 974 11 422
Driftsoperatør 928 81 129 9288129
Driftsoperatør 977 82 777
HMS-Koordinator 472 63 375

Rådhuset sentralbord

Ansatte i avdelingen Rådhuset sentralbord
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
69 24 80 00
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnevernet
Kirkegata 14 b
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001
Beredskap:
Barnevernvakten: 950 59 217