Bytte av barnehage

Dersom du av ulike årsaker ønsker å bytte barnehage, er dette mulig så lenge byttet gjelder mellom barnehager i Moss kommune.

Overføringssøknader for påfølgende barnehageår blir behandlet i forbindelse med hovedopptaket og søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Søknader mottas også ellers i året. Barnet blir da ført opp på søkerlista og blir vurdert på lik linje med nye søkere ved eventuelle ledige plasser i den barnehagen man har søkt i. Det er ikke automatikk i at søknad om bytte av barnehage blir innvilget. Ledighet, gruppesammensetning og den enkelte barnehages opptakskriterier vil være avgjørende.
 
For all typer opptak/søknader gjelder:
Dersom du får tilbud om plass eller overføring, må du svare innen fristen, ellers faller tilbudet bort og barnet blir fjernet fra søkerlista.
 

SØK OVERFØRING

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001