Opptak til barnehagene 2016/17

Uteområdet i Grindvold barnehage - Klikk for stort bilde

 

 Søknadsfristen er 1. mars

Hvis du ønsker barnehageplass må du levere søknad innen 1. mars. På kommunens hjemmesider finner du elektronisk søknadsskjema som brukes uansett hvilken barnehage du ønsker.

I hovedopptaket som foregår i perioden mars til mai besettes alle plasser man vet er ledig fra august.

Må søke på nytt:
Søkere som står på søkerliste for inneværende barnehageår må søke på nytt innen fristen for hovedopptaket 1. mars dersom barnehageplass fortsatt er aktuelt.
Dersom du ønsker overføring til annen barnehage må du legge inn søknad om dette. Søknadsfristen er den samme. Overføringssøknad gjelder kun mellom barnehager beliggende i Moss kommune.

Annen plasstype?
Dersom du har barnehageplass og ønsker å endre plasstype i samme barnehage, benytt samme skjema.

Rett til barnehageplass
Barnet ditt har rett til barnehageplass dersom du søker innen fristen, er bosatt i Moss kommune ved barnehagestart og fyller 1 år innen utgangen av august 2016. Retten gjelder en plass i en barnehage beliggende innenfor Moss kommunes grenser og fra august det året det søkes.
Ved opptak er det den enkelte barnehages opptakskriterier som avgjør hvem som skal tilbys plass. Enkelte områder i Moss har få barnehageplasser i forhold til antall søkere og kan ikke ta inn alle som søker. Barnet blir da tilbudt plass i en annen barnehage.

Svar på søknaden
Alle søkere får skriftlig svar på søknaden i posten. Alle får svar innen midten av april.

Mer informasjon
Les mer om opptak og om alle barnehagene under «Oppvekst og utdanning», «Barnehage».


Til skjema for barnehageplass

Overhold søknadsfristen som er 1. mars 2016!

Søknader som kommer inn etter 1. mars blir ikke behandlet i hovedopptaket.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001