Rett til barnehageplass

 Man har rett til plass dersom:


-  man har søkt innen fristen til hovedopptaket
-  barnet fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes
-  barnet er bosatt i kommunen ved barnehagestart

Barn som fyller ett år innen 1. september det året det søker plass, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i perioden 1. september til 30. november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Retten til barnehageplass innebærer plass i en barnehage beliggende i kommunen og men ikke til en bestemt barnehage.

Dersom man har takket nei til tilbud om barnehageplass har man "brukt opp" sin rett og må vente til neste opptak før "ny" rett inntrer. Søkere med rett til barnehageplass, men som ikke ønsker plass ved første aktuelle opptak, skal tilbys plass ved neste opptak etter søknad. "Neste opptak" er i denne forbindelse neste års hovedopptak.

Barn med rett til prioritet ved opptak jf. Barnehagelovens § 13 har etter søknad rett til barnehageplass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av november.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001