Kvalitet i barnehagene

Vi jobber aktivt for å levere kvalitet i våre barnehager. Her kan du finne sentrale dokumenter og vedtekter i vårt kvalitetsarbeid.

Fakta om barnehagetilbudet i Moss - http://barnehagefakta.no/kommune/0104/moss

Moss kommune har et årshjul for overgang barnehage - skole/ SFO. Årshjulet forplikter både barnehagene og skolene til et systematisk og regelmessig samarbeid siste år før skolestart, der hovedmålet er å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag.

Alle foreldre/foresatte som henvender seg kan forventes å bli møtt på en profesjonell og respektfull måte.
Alle henvendelser fra foreldre/foresatte, enten det er muntlig eller skriftlig tas alvorlig. Moss kommunes barnehager, grunnskole og kulturskole har utarbeidet felles rutiner/retningslinjer for hvordan foreldreklager skal behandles.

I august 2015 har 1509 barn plass i barnehagene i Moss. Barnehagetilbudet byr på bredde og mangfold både i forhold til innhold og organisering. Livet i barnehagene viser også et mangfold av gode, pedagogiske opplegg og opplevelser, alle i tråd med lov og forskrifter, men det er ett tema man alltid vil møte uansett hvilken barnehage man besøker: LEKEN

Alle barnehager skal i henhold til lov om barnehager fastsette vedtekter for driften. Bystyret vedtok i november 2014 endringer i vedtektene for Moss kommunes barnehager. Vedtektene er gjeldende fra 01.01.2015.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001