Foreldrebetaling

I 2017 er maksprisen for en hel barnehageplass kr 2.730,-
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.
Det gis 20 timers gratis oppholdstid per uke for 3-, 4- og 5 åringer fra husholdninger med lav inntekt. 

Priser vedtatt i Moss bystyre 12. desember 2016

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår som går fra 15. august det ene året til 14. august neste år. Juli er betalingsfri måned.

Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 417.000 har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med dagens maksimalpris vil dette si at husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 500.500,- har rett til redusert foreldrebetaling. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001