Foreldrebetaling

Fra 01.08.2019 er maksprisen for en hel barnehageplass kr 3 040,-
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.
Det gis 20 timers gratis oppholdstid per uke for 2-, 3-, 4- og 5 åringer fra husholdninger med lav inntekt. 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 548 500,- har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med dagens maksimalpris vil dette si at husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 557 333,- har rett til redusert foreldrebetaling. 

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Priser vedtatt i Moss bystyre desember 2018

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår som går fra 15. august det ene året til 14. august neste år. Juli er betalingsfri måned.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 248000
Faks : 69 248001